top of page

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

EEWINGS OY/KUNNI EQUESTRIAN TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999), sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004), muu soveltuva lainsäädäntö

Laatimispäivä: 1.3.2021

Tämä tietosuojaseloste kertoo, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta käydessäsi Eewings Oy:n/Kunni Equestrian verkkosivustolla tai sosiaalisen median kanavissamme, sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä sivustoa ja hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti

1 Rekisterinpitäjä

Eewings Oy 

Kunni Equestrian
Kunni 1
36430 Sahalahti

Eewings Oy/Kunni Equestrian on solminut sopimuksen kolmannen osapuolen, Hopoti Softwaren Oy:n kanssa. Tahot toimivat yhdessä rekisterinpitäjänä koskien varausjärjestelmä Hopotia ja siellä käsiteltäviä tietoja.

Hopoti Software Oy tietoturvaseloste

2 Rekisteriasioita hoitava henkilö

Essi Antila

+358 405 384 290

essi.antila (at) eewings.fi

3 Rekisterin käyttötarkoitus

Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteiden hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen

 • Viestintä ja palveluiden markkinointi

 • Palveluiden kehittäminen

 • Sivustoa koskevan liikenteen analysointi ja tilastointi

 • Sivustoon liittyvien oikeuksien suojaaminen

 

4 Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään palveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään. 

5 Rekisteri voi pitää sisällään

 • Käyttämääsi laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (esim. IP-osoite, kellonaika,selaintyyppi, päätelaitteen käyttöjärjestelmä, käydyt sivut ja niillä käytetty aika, mistä verkko-osoitteesta sivustolle on tultu)

 • Nimi

 • Osoite

 • Sähköpostiosoite

 • Syntymäaika

 • Puhelinnumero

 

6 Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi, tuotteiden tai palvelun kehittämiseksi tai muun erikseen kirjallisesti sovitulla tavalla määriteltävän ajan.

7 Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 • palveluiden tilaamisen yhteydessä kerätyt tiedot

 • verkkosivujen käyttäminen

 • henkilön itsensä antamat tiedot esim. Hopoti Software Oy:öön antamat tiedot, asiakaskyselyt tai sosiaalisen median kampanjat

 • Google Analytics – analytiikkatyökalu

 

8 Tietojen siirto ja luovutus

Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat pääasiassa EU- tai ETA-alueella tai EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa, joissa EU-komissio on todennut tietosuojan riittävän tason. Tietoja voidaan palvelun toteuttamiseksi siirtää EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön siirtoperusteiden mukaisesti.

Eewings Oy / Kunni Equestrian ei luovuta asiakastietoja kolmannen osapuolen suoramarkkinointitarkoitukseen. Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille vain, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa. Voimme luovuttaa tietoja viranomaisille kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuen.

9 Evästeet

Nettisivumme käyttää Google Analytics–evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä.

 

10 Evästeiden hallinta ja poistaminen

Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista.


Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta.

Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa).

 

11 Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

12 Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa pyynnöstä kirjallisesti.


Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Pyynnöt osoitetaan kirjeitse osoitteeseen: Eewings Oy, Kunni 1, 36430 Sahalahti.

bottom of page